Steen Steensen Blicher

Auteur

Steen Steensen Blicher werd geboren op 11 oktober 1782 in Vium in Jutland als zoon van een dominee. In 1809 rondde hij zijn theologiestudie aan de universiteit af en in 1810 hield hij zijn eerste preek. Hij kreeg een aanstelling als leraar aan de Latijnse school in Randers, waar hij zelf als leerling op had gezeten. Hij legde de basis voor de realistische verhalentraditie in Denemarken. In 1824 verschijnt een van zijn bekendste verhalen: ‘Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog’ (Brokstukken uit het dagboek van een dorpskapelaan).

In 1827 begon hij aan een eigen tijdschrift voor literatuur: Nordlys. Et Maanedskrivt (Noorderlicht. Een maandblad), waarin veel van Blichers gedichten en verhalen voor het eerst werden gepubliceerd.

In de jaren 1832-1836 gaf Blicher een tijdschrift uit over de jacht: Diana. In 1833 en 1834 werden zijn verzamelde verhalen in vier delen uitgegeven. In 1836 kwam er een vijfde deel uit en in 1835-1836 zijn verzamelde gedichten. In 1837 wordt Blicher ernstig ziek, maar zijn sterk gestel en een goede dokter hielpen hem weer op de been. Tijdens zijn ziekte schreef hij het gedicht ‘Mijn Zwanenzang’ en in 1838 verscheen zijn dichterlijk hoofdwerk ‘De Trekvogels. Natuurconcert.’

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):


Het overzicht van de werken is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 1 van de 1


Boeken 1 tot 1 van de 1