Verantwoording

Noordse literatuur heeft geen wetenschappelijke pretenties. De site is en blijft werk van een liefhebber. Wel wil ik een zo compleet mogelijke beeld geven van in het Nederlands vertaald werk uit Scandinavië.

Wat betreft de periode concentreer ik me vooralsnog op vertalingen vanaf 1980, later uit te breiden tot 1960. Verder neem ik alles mee wat ik onderweg zoal tegenkom.

Op deze pagina geef ik aan hoe ik te werk ga en wat je van deze site mag verwachten.

Bibliografische aanpak

De beschrijving bij iedere vertaling bestaat uit de tekst op de achter- of binnenzijde van het boek. Als ik daar niet over beschik, en dat is vaak het geval, ga ik uit van de informatie die de uitgever op haar website presenteert.

Bij het verschijnen van een nieuwe vertaling zoek ik het oorspronkelijke werk op. Dat doe ik via de website van de oorspronkelijke uitgever, homepages van de auteur of via wikipedia. Deze lijst van de werken van een schrijver is niet perse compleet. Het is voor mij ondoenlijk om dat bij te houden.

De foto's van de voorkant zijn niet altijd die van de eerste druk. Zeker bij oudere vertalingen zijn het vaak afbeeldingen van herdrukken.

Ik neem in beginsel van vertalingen alleen gegevens van de eerste druk op.

Tekstueel ongewijzigde herdrukken bij dezelfde of nieuwe uitgever (bijv bij paperbacks) zie ik niet als een nieuwe druk (een nieuw isbn nummer is dus geen reden om de vertaling nogmaals op te nemen)

Een nieuwe of herziene vertaling of een nieuwe titel zie ik als een nieuwe druk.

Voor de klassiekers, waarbij de eerste druk al meer dan vijftig jaar oud, is ga ik uit van meer recente (her)drukken.

Vertalingen die gepubliceerd worden in tijdschriften neem ik in beginsel niet mee. Themanummers van tijdschriften geef ik weer bij de bloemlezingen.

Bij de indeling in genres volg ik waar mogelijk de NUR-code. Bij ontbreken daarvan ga ik af op de omschrijving. Deze indeling is daarmee enigszins subjectief.

Bronnen

Het opzoeken van vertalingen is een work of progress, of liever een eindeloos werkje. Hieronder geeft ik de stand van zaken weer. Ik hou me aanbevolen voor tips over nieuwe bibliografiën

periode vanaf 2009

Ik raadpleegde tot en met maart 2015 de website NetUit, de wekelijkse bibliografie van de Koninklijke Bibliotheek. Deze servoce is gestopt. Vanaf april 2015 raadpleeg ik De Nederlandse Bibliografie online

Deze bibliografie wordt gevuld door de uitgevers die hun boeken naar het Depot van de Nederlandse Publicaties van de Konklijke Bibliotheek sturen.

Voor het lopende jaar ga ik ook uit van informatie van uitgeverijen die ik via nieuwsbrieven en websurfing tegenkom. Deze verzameling is ongestructureerd.

periode 1990-2009

Ik heb bij het zoeken van vertalingen dankbaar gebruik gemaakt van de Bibliografie van de Nederlandse en Vlaamse Scandinavistiek van Caroline Godfried & Ane van der Leij. Zij hebben in het tijdschrift voor Skandinavistiek bibliografieën gepubliceerd die de periode 1990-2008 beslaat.

Hieronder ziet u welk jaren ik heb gecontroleerd. Ontbrekende titels zijn verwerkt. Bij geconstateerde verschillen is aanvullend bronnenonderzoek gedaan (veelal bij uitgever).

2007-2008 x vol 30:2, 2009
2005-2006 x vol 28:2, 2007
2003-2004 x vol 26:2, 2005
2001-2002   vol 24:2, 2003
1999-2000   vol 22:2, 2001
1997-1998   vol 20:2, 1999
1995-1996 x vol 18:2, 1997
1990-1994 x vol 17:1, 1996

 

periode voor 1990

Niet gestructureerd

Specifieke bronnen:

Finland

Finnish literature in translation. Deze zogenoemde FILI-database is niet helemaal compleet ((ik heb de periode 1990-2013 gecontroleerd)

Gerard Rijerse geeft een overzicht van vertalingen op de Website van de Vereniging Nederland Finland

Denemarken

Diederik Grit, Deense letteren in Nederland en Vlaanderen 1731-1982, Det kongelige Bibliotek 1986

Noorwegen

Raf de Saeger, Noorse auteurs in Nederlandse vertaling 1741-2012. Een bibliografie, Barkhuis 2013. In 2019 is een tweede nieuwe en uitgebreide editie verschenen met aanvullingen tot en met 2018.

Zweden

Petra Broomans, Zweedse en Zweedstalige Finse auteurs in Nederlandse vertaling, 1491-2007. Een bibliografie, Barkhuis 2013


over ons