Sápmi

Noordse literatuur - een bibliografie plus

Deze site geeft informatie over in het Nederlands vertaalde literatuur uit het hoge Noorden, dat wil zeggen Noorwegen, Zweden, Finland (Fins- en Zweedstalig), Denemarken, Samenland (Lapland), IJsland, Groenland en de Faeröer. Ik noem de site een bibliografie plus. Naast bibliografische informatie bevat de site voor een groot aantal auteurs een kort profiel en verwijzingen naar andere websites. De boektitels zijn vaak voorzien van een korte of langere beschrijving (flaptekst of eigen tekst). Voor vertalingen in tijdschriften is zo mogelijk een link opgenomen om de vertaling direct te kunnen lezen. Met dank aan De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL). Ik pretendeer geen volledigheid maar doe mijn best om in ieder geval de volwassenen literatuur zo volledig mogelijk in deze bibliografie op te nemen.

Momenteel bestaat de bibliografie uit 1.183 Scandinavische auteurs met 3.596 titels. Daarnaast zijn er nog 41 bloemlezingen en 230 vermeldingen van vertalingen in tijdschriften e.d. (waarvan 155 online te raadplegen). Enkele auteursprofielen bevatten een (you-tube) video over de auteur.

Recente vertalingen:

De site is voor het laatst bijgewerkt op 10 mei 2024

Zoektips

Landen
Ik ga uit van landen en niet van talen. Hierbij respecteer ik geenszins de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer.
Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.
Illustratoren
Voor een prentenboek is de illustrator van groot belang. U kunt de illustratoren vinden bij de auteurs --> rechter submenu.
Alfabet
De scandinavische talen kennen een uitgebreider alfabet dan het Nederlandse. De letters Ä, Å, en Ö vindt u bij de alfabetische rangschikkingen onder respectievelijk de A en de O. De Noorse letter Ø vindt u na de letter Z.
Voornamen
IJslanders hebben de gewoonte om auteurs te rangschikken op voornaam. Ik volg die gewoonte NIET. Arnaldur Indridason vindt U onder de I.
Saga's
De IJslandse saga's vindt bij de auteurs onder de naam 'oudijslands'
Verzamelbundels en bloemlezingen
Deze vindt u bij de boektitels --> rechter submenu 'bloemlezingen'. Bloemlezingen van een specifieke auteur vindt u bij de betreffende auteur.
Vertalingen in tijdschriften
Bij de betreffende auteurs worden ook de vertalingen in tijdschriften en bloemlezingen apart vermeld. Deze vertalingen staan ook op een aparte pagina. Deze vindt u bij boektitels. --> rechter submenu 'tijdschriften'. Veel vertalingen zijn direct online bij de DBNL te raadplegen.
Engelse vertalingen
De bibliografie gaat uit van Nederlandse vertalingen. Ik maak een uitzondering voor auteurs uit Samenland (Lapland), Groenland en de Faeröer. Er bestaan namelijk maar weinig Nederlandse vertalingen uit deze landen.
Secundaire literatuur
De pagina Secundaire literatuur geeft een overzicht van de secundaire literatuur. Dit betreft specifieke literatuur over een auteur en meer algemene studies of essays. De literatuur over een bepaalde auteur vindt u ook op de pagina van de betreffende auteur (tab auteur).
Geschiedenis en cultuur Samenland
De pagina Samenland bevat een bescheiden overzicht van relevante literatuur over de geschiedenis, cultuur en het voortbestaan van de Samen.
Kleine statistiek genres
Op de pagina Kleine statistiek presenteren we een kleine statistiek van de genreverdeling van de Noordse literatuur.

 

Noordseliteratuur.nl heeft geen enkel commerciële intentie of belang. Het is een site gemaakt door een liefhebber van de Noordse natuur en literatuur.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon