start > kleine statistiek

Sápmi

Een kleine statistiek

Op deze pagina presenteren we een kleine statistiek van de genreverdeling van de Noorse literatuur. Met behulp van onderstaande filters kunt u zelf een land of periode selecteren.

Lees de 'opmerkingen vooraf' over de gebruikswaarde van de cijfers. De 'Zweedse ontwikkelingen' geeft een klein voorproefje van de analyse mogelijkheden.

Opmerkingen vooraf

Voordat u aan de gang gaat zijn enkele waarschuwingen op zijn plaats:

  • Een statistiek zonder inhoudelijke context is een halffabrikaat, of betere gezegd, slechts een kwartfabrikaat.
  • De bibliografieën van de landen Zweden en Noorwegen lijken me redelijk compleet. Met dank aan de studies van Petra Broomans en Raf de Saeger (zie verantwoording). Ik moet nog zo'n 70 zweedse prentenboeken uit de periode 70-90 invoeren. Denemarken is nog verre van volledig voor de periode 1970-2000. Zie ook de pagina verantwoording.
  • Het onderscheid in genres is niet altijd even duidelijk.
  • Dat geldt bijvoorbeeld voor het onderscheid tussen prenten- en kinderboek. Ook de grens tussen kinder- en jeugdboek is niet altijd helder (de bronnen die ik gebruik zijn dikwijls niet specifiek genoeg)
  • Genre-aanduidingen kunnen in de loop der tijd van inhoud veranderen. Ik vermoed dat in de vorige eeuw boeken die we nu onder de (literaire) thrillers scharen soms gewoon als (psychologische) roman werden gerubriceerd.
  • De website gaat uit van taalgebieden in plaats van landen. Dat heeft gevolgen voor Finland dat tweetalig is: Fins en Zweeds (ook wel Finland-Zweeds genoemd). Voor deze statistiek-pagina ga ik uit van landen. 'Finland' omvat dus zowel Finstalige als Zweedstalige auteurs.

Zweedse ontwikkelingen

Op basis van onderstaande tabellen heb ik de ontwikkeling van de genres romans/thrillers van de volwassenen literatuur in kaart gebracht. In onderstaande grafiek is duidelijk zichtbaar dat vooral in deze eeuw het aantal thrillers spectaculair is gegroeid, zowel absoluut als relatief. Dat geldt ook voor het aantal thriler auteurs.

Ook is duidelijk zichtbaar dat het aantal vertalingen vooral in deze eeuw fors is gestegen t.o.v. voorgaande eeuw (jaren 70-99).

Grafiek Zweedse titels

Grafiek Zweedse auteurs

  

U kunt hieronder een periode en/of land selecteren.


 

  

Aantallen naar leeftijd:

titels % auteurs %
Kinderen en jeugd95933%31932%
Volwassenen1.91767%69268%
Totaal2.876100%1011100%

Kinder en jeugdliteratuur:

titels % auteurs %
jeugdboek20521%10728%
kinderboek39942%16141%
prentenboek35437%12031%
sprookjes10%10%
Totaal959100%389100%

Volwassenen literatuur:

titels % auteurs %
algemeen141%142%
autobiografie40%30%
biografie181%182%
brieven40%41%
cartoon70%61%
essay50%41%
filosofie251%20%
non-fictie623%557%
overig volwassenen80%51%
poezie804%567%
reisverhalen70%61%
roman83944%34343%
thriller70537%21227%
toneel623%152%
verhalen774%537%
Totaal1.917100%796100%

Volwassenen geclusterd:

Romans: roman, (reis)verhalen.
Overig: essay, brieven, non-fictie, filosofie, (auto)biografie, cartoon, reisinfo

genre aantal % auteurs %
overig volwassenen1337%8511%
poezie804%567%
romans en verhalen93749%38951%
thrillers70537%21228%
toneel623%152%
Totaal1.917100%757100%

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon