Elias Lönnrot (Kalevala)

Auteur

Elias Lönnrot kwam in 1835 met de zogenaamde "Old Kalevala" een eerste uitgave in 32 hoofdstukken/gezangen of runen van de wat de Kalevala is geworden. Hij is vanaf 1828 reizende geweest, vooral naar Karelische gebieden in Finland en Rusland, om Finse mondeling overgeleverde volkspoezïe te verzamelen die hij noteerde, en (voor het eerst) opschreef. Gaandeweg kwam bij hem het idee op om uit al wat hij en anderen verzamelden een klein epos à la de Ilias en Odysee van Homerus samen te stellen. In 1849 kwam hij met de definitieve versie van de Kalevala, één in 50 hoofdstukken/gezangen/runen! En die laatste versie is de Kalevala zoals we die heden ten dage kennen.

Hieronder geven we een kleine selectie van websites over Elias Lönnrot (Kalevala).

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):


Het overzicht van de werken is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 2 van de 2


Boeken 1 tot 2 van de 2