start > auteurs > Pertti Nieminen

Pertti Nieminen

Auteur

Het verschijnen van Voor ogen de landschappen der aarde (Silmissä maailman maisemat) betekent een verrassende metamorfose van Pertti Nieminen: al sedert het begin der jaren '50 behoort deze ascetische lyricus, die zijn weinige woorden met zorg kiest, tot de topfiguren onder de Finse dichters met Japanse inslag, en opeens in 1964 zag men een wonder gebeuren: zijn beelden begonnen een wilde onbeteugelde dans, hoewel de dichter de vlucht van zijn fantasie wel onder controle wist te houden
Nieminens plotselinge vrolijkheid is geen alleenstaand verschijnsel: veel hermetisten van de jaren '50 bevrijdden zich na 1960 van hun ketens; kenmerkend voor deze bevrijding is de overgang naar proza-poëzie, zoals bij Nieminen. Bij hem betekent het afwerpen van ketenen voor alles een asiel zoeken in de fantasie, waarom? Het antwoord is misschien te lezen in zijn Harige vrouwen, dat waarschijnlijk ontstaan is als een protest tegen de jacht die in de herfst van 1963 gemaakt werd op de romanschrijver Paavo Rintala - een veertigtal generaals vóórop onder de jagers. Het protestkarakter schijnt steeds duidelijker naar voren te komen in de Finse literatuur, elk gedicht is een stellingname, een commentaar op de tijd en het leven De autonomie van dichter en gedicht moeten met nadruk geëist, zo nodig bevochten worden.
Ook wanneer men de achtergrond niet kent, ervaart men in de prozagedichten van Nieminen op verrassende wijze de onbegrensde mogelijkheden de wereld te beleven. Wat doe ik met deze ogen? vraagt hij.
Behalve dichter is Pertti Nieminen ook een bekend sinoloog, vrijwel de enige betrouwbare vertolker van de Chinese literatuur in Finland, in het burgerleven is hij schoolhoofd ergens in de omgeving van Helsinki. (bron: Heimo Pihlajamaa 1965)

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):

Het overzicht van de originele publicaties is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Er zijn geen boektitels gevonden.


Wel zijn er publicaties in tijdschriften of bloemlezingen.

Vertalingen in tijdschriften en bloemlezingen (2)

  • Randstad (1965) jrg/nr. 10, pag. 129-131. Voor ogen de landschappen der aarde online
  • Randstad (1963) jrg/nr. 10, pag. 132-133. Prehistorie van de harige vrouwen online

Colofon