Leonora Christina Ulfeldt: Herinneringen aan mijn rampspoed

Titel: Herinneringen aan mijn rampspoed
Oorspronkelijke titel: Jammers Minde, 1685
Vertaald uit het Deens door: Jan Baptist
Genre: roman
Uitgever: Wilde Aardbeien, 2014
ISBN13: 978-90-79873-05-0ISBN: 9789079873050


Flaptekst / Beschrijving

‘Mijn gevangenschap had eenentwintig jaar, negen maanden en elf dagen geduurd. Koning Frederik III liet me gevangenzetten op 8 augustus 1663, koning Christian V gaf me de vrijheid op 18 mei 1685. (…) Allerliefste kinderen, dit is het grootste deel van het
vermeldenswaardige dat zich binnen mijn gevangenismuren heeft afgespeeld. Ik leef nu in de hoop dat het God en Zijne Koninklijke Majesteit zal behagen dat ik jullie zelf dit verslag kan laten zien; moge God Zijn genade daarvoor geven!’

Met deze woorden eindigde gravin Leonora Christina (1621-1698), dochter van de Deense koning Christian IV en gravin Kirsten Munk de memoires over haar jarenlange gevangenschap in de Blauwe Toren van het toenmalige Koninklijk Paleis van Kopenhagen. In Herinneringen aan mijn rampspoed worden de politieke intriges
beschreven die voorafgingen aan haar opsluiting, gevolgd door een gedetailleerd relaas over haar ervaringen als gevangene. Leonora Christina voltooide het manuscript in het birgittijnse klooster te Maribo, waar ze haar laatste jaren doorbracht.

Het boek werd een uniek document humain en geeft een bijzondere kijk op de Deense 17e eeuw en op de politieke verhoudingen binnen het Deense hof. Het zorgde er bovendien voor dat een reeks humoristische en raak getroffen portretten van meestal heel gewone mannen en vrouwen voor het nageslacht bewaard is gebleven.

Dankzij de Nederlandse vertaling van Jan Baptist is deze klassieker, die wordt gezien als een hoofdwerk uit de Deense literatuur van de 17e eeuw, nu toegankelijk voor een Nederlandstalig publiek.

Recensies


over ons