Start >Start > boek

Vanzelfsprekend natuurlijk, poëzie uit Zweden

  Redactie: Vanzelfsprekend natuurlijk, poëzie uit Zweden

Titel: Vanzelfsprekend natuurlijk, poëzie uit Zweden
Samenstelling Redactie
Uitgever: Jimmink, 1984
ISBN10: 9062880223

Flaptekst / Beschrijving

De belangstelling juist voor Zweedse poëzie is opvallend groot en het heeft er alle schijn van, dat deze belangstelling een traditie aan het worden is. Zweden heeft een groot potentieel aan dichters. In deze breed opgezette bloemlezing Vanzelfsprekend Natuurlijk uit de Zweedse poëzie, gaat het om de generaties die, ná de befaamde "veertigers" blijvend een plaats hebben weten te veroveren in de Zweedse literaire wereld. Juist doordat de vertalers geïnspireerd werden door persoonlijke contacten met de betreffende dichters, hebben zij een verantwoorde keuze kunnen maken. De hier aangeboden poëzie is representatief binnen het totaalbeeld van de hedendaagse Zweedse lyriek.
Er is bovendien naar gestreefd een zo genuanceerd mogelijk beeld te geven van elke auteur. Vanzelfsprekend Natuurlijk drukt de betrokkenheid en bewogenheid; beeldenrijkdom; exactheid in waarneming en denkwijze; taalbewustheid en tenslotte het vakmanschap uit van de Zweedse dichters.

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon