Start >Start > boek

Denemarken in een dozijn. Literaire vertellingen

Jan Baptist: Denemarken in een dozijn. Literaire vertellingen

Titel: Denemarken in een dozijn. Literaire vertellingen
Samenstelling Jan Baptist
Uitgever: Wilde Aardbeien, 2006
ISBN10: 9076905223

Flaptekst / Beschrijving

De verhalen in deze bundel gaan over mannen en vrouwen en wat er in de vorige eeuw in hun onderlinge relatie is veranderd. Ze werden geschreven op verzoek van de Deense radio, die het nieuwe millennium inluidde met het verzoek aan een aantal Deense schrijvers over wellicht de grootste maatschappelijke cultuurverandering die zich in de twintigste eeuw heeft voltrokken: de gewijzigde verhouding tussen mannen en vrouwen. Schrijvers en kunstenaars zijn vaak de eersten die bepalende maatschappelijke ontwikkelingen registreren, veranderingen in de tijdgeest opvangen en daar iets mee doen. Zo functioneert de literatuur als een seismograaf, een meetinstrument dat zelfs de allereerste maatschappelijke beweginkjes registreert en op papier vastlegt.

De auteurs horen zowel bij de oude garde als bij de jonge talenten. Sommigen zijn al eerder in het Nederlands vertaald; anderen worden voor het eerst aan een Nederlandstalig publiek voorgesteld.

'Gedragen op de vleugels van de literaire inspiratie worden er verrassende wegen ingeslagen in het verbeelden van het thema. Op die manier krijgt de Nederlandstalige lezer een literaire staalkaart aangeboden die getuigt van de vitaliteit van het Deense kortproza op dit moment.' - Henk van der Liet in het nawoord.

De bundel bevat verhalen van:
Klaus Rifbjerg, Mette Winge, Svend Åge Madsen, Hanne Marie Svendsen, Juliane Preisler, Katrine Marie Guldager, Kirsten Thorup, Merete Pryds Helle, Niels Hav, Ulla Ryum, Pia Juul en Benn Q. Holm

U krijgt at random enkele foto's gepresenteerd uit Samenland (ook wel Lapland genoemd) of Sápmi, zoals de Samen hun land noemen.
U kunt op de foto klikken voor een vergroting.
Op mijn website samenland.nl kunt u veel meer fotos uit Sápmi bekijken.

Toelichting landen:
Ik ga uit van Landen. Hierbij ga ik niet helemaal uit van de staatsgrenzen. Sápmi (Lapland) zie ik als een apart land. Dat geldt ook voor de autonome gebieden van Denemarken: Groenland en de Faeröer. Meertaligheid
Voor Finland onderscheid ik vooralsnog de Fins- en Zweedstalige auteurs. Als een Samische schrijver in het Zweeds, Noors of Fins publiceert dan blijf ik deze auteur rangschikken onder Sápmi.

Toelichting genre:
- romans: dit is inclusief (reis)verhalen, sprookjes.
- thrillers: detectives, literatuur thrillers ed. het onderscheid met roman is niet altijd eenduidig.
- overig volwassenen: essays, non-fictie, filosofie, brieven, (auto)biografieën, e.d.
- kinder- en jeugd: kinderboeken, jeugdboeken.
- prentenboeken: het onderscheid met kinderboeken is niet altijd helder.

Toelichting periode:
De focus ligt op literatuur vanaf 1970.
De periode 1900-1969 omvat slechts een klein deel van de vertalingen.

Bij recensies die ook online zijn te lezen heb ik een link geplaatst. Recensies van kranten zoals Touw, NRC en Volkskrant zijn ook online beschikbaar maar alleen toegankelijk voor abonnees. Die zijn kortom verstopt achter een betaalmuur. Om die reden plaats ik bij deze recensies GEEN link.

Een beperkt aantal recensies is ook direct op deze website te lezen. Van de recensisten heb ik hiervoor expliciet toestemming verkregen. U treft deze hieronder aan, indien van toepassing.


Colofon