Bloemlezingen Fins: Krijgsvolk der gedachten

Titel: Krijgsvolk der gedachten : moderne Finse gedichten
Oorspronkelijke titel: bloemlezing (F),
Vertaald uit het Fins door: Adriaan van der Hoeven en Willem Sinninghe Damsté
Genre: poezie
Uitgever: Holmsterland, 1992
ISBN13: 978-90-6247-308-3ISBN: 9789062473083


Flaptekst / Beschrijving

Toen het Rode Leger op 30 november 1939 Finland binnenviel, werd de vrees van de Finnen bewaarheid: als het er op aankomt staan we er alleen voor. Dat traumatische besef werd de grondslag voor hun politiek. Uitgaan van eigen kracht en koorddansen tussen Oost en West, zonder in een isolement te geraken.
De internationale gemeenschap moest niet alleen weten waar Finland lag, maar ook overtuigd worden van zijn oprechte onafhankelijkheid. Vrienden maken en meedoen.

Hoe hebben de dichters in Finland gereageerd op die wat tweeslachtige verhouding met het buitenland, op het besef alleen te staan en te moeten vertrouwen op zichzelf in de queeste naar vrede en veiligheid? Dat is het thema van deze bundel. Want poëzie is geen politiek.


over ons