start > auteurs > Gunnar Ekelöf

Gunnar Ekelöf
Zweden

Auteur

Gunnar Ekelöf (1907-1968) wordt gerekend tot een van de grootste Zweedse dichters.

Na studies in Uppsala en Londen kwam hij naar Parijs, waar hij onder de indruk raakte van het kubisme en het surrealisme; hiervan getuigt zijn debuutbundel, door Ekelöf zelf als een zelfmoordboek gekarakteriseerd. Romantische impulsen zijn in de hierop volgende bundels te bespeuren. Mede onder invloed van T. S. Eliot worden zijn gedichten in een volgende fase wat abstracter en worden zij gekenmerkt door de tegenstelling tussen intellectualisme en mysticisme. In een nog latere fase gaat zijn belangstelling uit naar de archaïsche mysteriecultus rond de Middellandse zee. Hiervan getuigt de zogenaamde Byzantijnse trilogie, opgebouwd volgens de regels van de getallenmystiek.
Een uitstekend commentaar op Ekelöfs werk en levensbeschouwing vindt men in zijn eigen essaybundels. Als vertaler heeft hij Franse poëzie van Baudelaire tot en met de surrealisten vertolkt. Ekelöfs betekenis voor latere dichters in Scandinavië is enorm geweest.

Gunnar Ekelöf streefde ernaar om als dichter een taal met een eigen, emotionele logica te ontwikkelen. Hij is een dichter die zichzelf steeds bewust tegenspreekt, en zijn hele oeuvre is opgebouwd rond de antithese traditie - vernieuwing. Behalve een onuitputtelijke experimentator was hij ook een zeer erudiete schrijver, die veelvuldig literaire toespelingen maakte. Volgens zijn eigen zeggen had hij drie originele poëtische daden verricht: het schrijven van de debuutbundel, waarvan de problematiek hem nooit verlaten heeft; 'een persoonlijk opgevat absurdisme'; en 'de poging om een soort muzikale vorm op de poëzie toe te passen'. Hieraan kan nog worden toegevoegd: het monumentale bouwwerk van de Byzantijnse trilogie, die Ekelöf tegen het eind van zijn leven heeft geschreven en die een poëtisch-architectonisch hoogtepunt in zijn werk betekent. Weinig Zweedse dichters hebben een zo geraffllleerd gebruik gemaakt van de taal; weinigen hebben, om met de auteur te spreken, zoveel tussen de regels geschreven in een poging om juist dat uit te drukken wat zich eigenlijk niet laat uitdrukken. Ekelöfs poëzie heeft ongetwijfeld voorwaarden geschapen voor de modernistische doorbraak in de jaren veertig.

Een bloemlezing van Ekelöfs gedichten is onder de titel Laat op aarde in het Nederlands verschenen De complete vertaling van Ekelöfs drie laatste niet-postume dichtbundels verzorgd is uitgebracht onder de titel De Byzantijnse trilogie. Daarnaast verschenen gedichten in verschillende bundels zoals Dit is het leven dat verder zal gaan (bron: Poetry International / Egil Törnqvist)

Websites (1)

Hieronder geven we een kleine selectie van websites over Gunnar Ekelöf.

Gunnar Ekelöf-Sällskapet

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):

1993, Skriften (8 banden)
1989, Drömmen om Indien
1986, Variationer
1981, Grotesker
1973, En röst
1971, En självbiografi
1969, Lägga patience
1969, Partitur
1967, Vägvisare till underjorden (De byzantijnse trilogie - 1985)
1966, Sagan om Fatumeh
1965, Diwan över Fursten av Emgión
1963, Livet i ett svunnet Stockholm
1961, En natt i Otocac
1960, En Mölna-elegi
1959, Opus incertum
1958, Verklighetsflykt
1957, Blandade kort
1955, Strountes
1951, Om hösten
1947, Utflykter
1945, Non serviam
1941, Promenader
1941, Färjesång
1938, Köp den blindes sång
1936, Sorgen och stjärnan
1934, Dedikation
1932, Sent på jorden (Laat op aarde - 1975)

Het overzicht van de originele publicaties is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 2 van de 2


De byzantijnse trilogie
auteur: Gunnar Ekelöf
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door H.C. ten Berge en Rita Verschuur
vertaling van: Vägvisare till underjorden, 1967
uitgever: Meulenhoff, 1985
ISBN10: 9029015357
genre: poezie
Delen van de bundel zijn ook opgenomen in H.C. Ten Berge, Op een mat van gele veren. Poëzievertalingen 1968-2003

Meer informatie...

Laat op aarde
auteur: Gunnar Ekelöf
land: Zweden
vertaald uit het Zweeds door H.C. ten Berge en Rita Verschuur
vertaling van: Sent på jorden, 1932
uitgever: Meulenhoff, 1975
ISBN10: 9029004398
genre: poezie
Delen van de bundel zijn ook opgenomen in H.C. Ten Berge, Op een mat van gele veren. Poëzievertalingen 1968-2003

Boeken 1 tot 2 van de 2

Vertalingen in tijdschriften en bloemlezingen (5)

 • Raster (1995) jrg/nr. 70, pag. 93-96. Drie gedichten online

  'Dat je door liefde'; Ayíasma (zuiverende bron); Xoanon (Uit: Het verhaal van Fatumeh)

 • Dit is het leven dat verder zal gaan, 12 moderne Zweedse dichters (1987), pag. 39-44. z.t.

  'Euforie’ en 'Ik geloof in de eenzame mens’ (uit: Färjesång, 1941); Als je zo ver bent gekomen’ (uit: Strountes, 1955); 'Non serviam' (uit: Non serviam, 1945); Een werkelijkheid ; Aan de kunst van het onmogelijke' (uit: En natt i Otocac, 1961); 'Het lied van de Panthoïde' (uit: Om hosten, 1951); 'Poëtiek’ (uit: Opus incertum, 1959)

 • Bzzlletin (1983) jrg/nr. 12, pag. 53-57. Gedichten online

  Drie gedichten uit Diwan over de vorst van Emgión; Acht gedichten uit Gids naar de onderwereld

 • De Gids (1974) jrg/nr. 137, pag. 518-526. Tien gedichten online

  Euforie, Ik geloof in de eenzame mens, Non serviam, Absentia animi, Poëtiek, Aan Posthumus, Katakombeschildoring, Joasaph en Fatumeh

 • De Gids (1957) jrg/nr. 120, pag. 112. z.t. online

  De Zweedse service-democratie


Colofon