Göran Sonnevi

Auteur

Göran Sonnevi föddes 1939 i Lund, och växte upp i Halmstad. Fadern var disponent. Sonnevi är fil kand, har en biblioteksutbildning och är numera verksam som fri författare. Han blev belönad med Carl Emil Englund-priset 1971, Bellmanpriset och SvD:s litteraturpris 1979 och De Nios pris 1988 och senast Nordiska Rådets litteraturpris 2006.

Göran Sonnevis poesi är ett försök till knapp men exakt kartläggning av det inre och dess relation till det yttre, behovet av de strukturer som samtidigt hotar med sin destruktivitet. Han engagerar sig lidelsefullt mot kapitalism och imperialism medan han registrerar sitt privata liv som det är, upphängt mitt i världen. Göran Sonnevi utvecklas i sina senare episka diktsviter till en gränsöverskridande och gränslös poet: kärleksdiktare och kosmolog, mystiker och matematiker.

Han har översatt till exempel Ezra Pound och Hans Magnus Enzensberger och har blivit tonsatt av bland andra Daniel Börtz. Han debuterade med Outfört (dikter) 1961. (bron: uitgever Albert Bonniers)

Publicaties

Overzicht publicaties (met vertalingen):

 • 2006, Oceanen, poëzie
 • 1998, Klangernas bok, poëzie
 • 1996, Mozarts Tredje Hjärna, poëzie
 • 1992, Framför ordens väggar, poëzie
 • 1991, Trädet, poëzie
 • 1987, Oavslutade dikter, poëzie
 • 1983, Dikter utan ordning, poëzie
 • 1981, Små klanger; en röst, poëzie
 • 1981, Dikter 1959-1972, rev utg., poëzie
 • 1979, Språk; verktyg; eld, poëzie
 • 1975, Det omöjliga, poëzie (Het onmogelijke, en andere gedichten - 1983)
 • 1974, Dikter 1959-1973, poëzie
 • 1972, Det oavslutade språket, poëzie
 • 1970, Det måste gå, poëzie
 • 1969, Det gäller oss. Dikter 1959-1968, poëzie
 • 1967, och nu!, poëzie
 • 1965, ingrepp-modeller, poëzie
 • 1963, Abstrakta dikter, poëzie
 • 1961, Outfört, poëzie

Het overzicht van de werken is niet per se compleet. Ik streef om praktische redenen geen volledigheid na.

Vertalingen

Overzicht vertalingen:

Boeken 1 tot 1 van de 1


Boeken 1 tot 1 van de 1