Søren Kierkegaard: Stadia op de levensweg

Titel: Stadia op de levensweg
Oorspronkelijke titel: Stadier paa Livets Vei, 1845
Vertaald uit het Deens door: Jan Marquart Scholtz
Genre: filosofie
Uitgever: Damon, 2014
ISBN13: 978-94-6036-159-3ISBN: 9789460361593

Verschenen in de serie: Søren Kierkegaard Werken; deel 10


Flaptekst / Beschrijving

Stadia op de levensweg is het grote pseudonieme werk van Søren Kierkegaard uit 1845 waarin centrale thema’s uit de eerdere geschriften Of/Of, Vrees en beven en De herhaling bij elkaar komen.
Kierkegaard presenteert hier een verzameling manuscripten die in het bezit gekomen is van Hilarius Bogbinder. De uitgave van Bogbinder bestaat uit het verslag van een feestmaal waarbij de aanwezigen een lofrede op de erotiek houden, een pleidooi voor het huwelijk en het dagboek van een verliefde jongeman die niet in staat is zijn relatie in stand te houden en nu een religieuze zoektocht onderneemt, gevolgd door de bespiegelingen hierover van Frater Taciturnus.
Opvallend is vooral dat, vergeleken bij Of/Of, het religieuze in Stadia op de levensweg een heel eigen statuut krijgt.
Het esthetische stadium, het ethische stadium en het religieuze stadium worden in hun diverse varianten kleurrijk beschreven en beargumenteerd, maar krijgen ook gestalte in de verschillende personages. Het geheel is in zijn rijkdom een meesterstuk van Kierkegaards schrijverschap en een hoogtepunt in de Europese literatuur.


over ons