Søren Kierkegaard: Christelijke toespraken

Titel: Christelijke toespraken
Oorspronkelijke titel: Christelige taler, 1848
Vertaald uit het Deens door: Hans van Munster en Pieter van Reenen
Genre: filosofie
Uitgever: Damon, 2019
ISBN13: 978-94-6340-247-7ISBN: 9789463402477

Søren Kierkegaard werken ; deel 14. Vertaling gebaseerd op de kritische uitgave van Kierkegaards geschriften, Søren Kierkegaards Skrifter 10: Christelige taler. - ©2004


Flaptekst / Beschrijving

In het voor Europa gedenkwaardige jaar 1848 verschijnt niet alleen Het communistisch manifest van Karl Marx maar ook 'Christelijke toespraken' van Søren Kierkegaard. Geïnspireerd door gebeurtenissen in Parijs klinkt in dat jaar in heel Europa de roep om hervormingen, zoals persvrijheid, een nationale grondwet en parlementaire democratie. Kierkegaard mengt zich niet direct in het publieke debat, maar analyseert de sociale, ethische en religieuze vooronderstellingen van zijn cultuur, in het bijzonder de aanname dat de cultuur wezenlijk christelijk is.

'Christelijke toespraken' bevat een kritiek op het bestaande 'christendom': het religieus-politieke conglomeraat van kerk en staat dat ook door de vernieuwingsbewegingen niet wezenlijk ter discussie wordt gesteld. Nodig is een diepere vorm van vernieuwing, die Kierkegaard aanduidt als 'christen worden'. Daartoe willen deze toespraken opbouwen.


over ons